Rapporten til 22. juli-kommisjonen viser klart at beredskapen må bli bedre i Norge. Dette sier SV-leder Audun Lysbakken.

Han betegner rapporten som grundig og sier den avdekker mange ting som sviktet den skjebnesvangre dagen.

— SV er glad for at kommisjonen har fått fram den usminkede versjonen. Nå er det viktig at dette følges grundig opp politisk. Vi må lære av de feil som er begått, slik at vi kan styrke beredskapen. SV vil være med på å gjennomføre nødvendige endringer, sier Lysbakken.

Han legger samtidig vekt på at SV fortsatt ønsker et åpent samfunn, med liten avstand mellom folk flest og makthaverne.

— Derfor må vi fortsatt ha en kritisk debatt om balansen mellom åpenhet og sikkerhetstiltak. Et fritt og åpent samfunn er sårbart. Det finnes ingen beredskap som er så god at vi er 100 prosent beskyttet, sier SV-lederen.