Statsadvokat Carl Fredrik Fari la ned påstand om fem års forvaring, med en minstetid på to år og ni måneder da han avsluttet sin prosedyre i Oslo tingrett onsdag. Den 48 år gamle stesønnen til stortingsrepresentant Martin Kolberg (Ap) erkjente å ha sendt en rekke e-poster og SMS-er med truende innhold, men benektet at de i juridisk forstand var å regne for trusler.

Ba om frifinnelse

Han benektet også at enkelte trusler mot Kolberg, der også statsminister Jens Stoltenberg (Ap) nevnes, hadde til hensikt å hindre politikerne i deres virke, slik loven krever for at truslene skal være straffbare.

Forsvareren, advokat Oscar Ihlebæk, opplyser til NTB at han la ned påstand om full frifinnelse på alle punkter i tiltalen før saken ble tatt opp til doms.

Fare for ny kriminalitet

Det er aktoratets totalvurdering av bevisene bak den omfangsrike tiltalen mot mannen som ligger bak påstanden om forvaringsstraff. Truslene mot Kolberg var ikke alene avgjørende for at valget falt på denne straffetypen.

— Vi mener det er nærliggende fare for at han begår ny alvorlig kriminalitet etter endt soning og at fengselsstraff derfor ikke er tilstrekkelig til å verne samfunnet. Det gjelder både det som går på trusler og det som gjelder vold i nære relasjoner, sier Fari.