Brann på Snorre B

129 personer mønstret i livbåtene da en turbin begynte å brenne på plattformen Snorre B.