Nødsignaler fra Nordsjøen

Redningshelikopter på stedet.