Lite hummerfangst registreres

På Sørlandet fanges det 14 ganger så mye hummer som rapporteres inn.