- Det var feil av meg

Liv Signe Navarsete legg seg flat.