• INSPISERER: Ved Ellasjlen på Bjørnøya er strendene fulle av fuglefjær. Fugl bringer miljøgifter til vannet, der fisken inneholder mer miljøgift enn noe andre steder i Nordområdene. Spesialrådgiver Kirsten Broch Mathisen i Norges forskningsråd besøkte nylig Bjørnøya, og påpeker at man trenger mer kunnskap, spesielt om de nye giftstoffene. FOTO: OLE MAGNUS RAPP

Gift fra våre fritidsklær gjør at sjøfugl og fisk lider

Stoffer som impregnerer fritidsklær vi alle bruker kan inneholde miljøgifter som allerede plager dyr, fisk og fugler spesielt i Arktis.