Støttegruppe for 22. juli er opprettet

Søndag formiddag ble Støttegruppa for 22. juli opprettet for å ivareta interessene til pårørende og overlevende.