• EKSEMPEL: Terroraksjonen mot Statoils anlegg i In Amenas er et av eksempelene Nasjonal sikkerhetsmyndighet viser til når de snakker om viktigheten av å sikre objekter. FOTO: STR/Ap

Har ikke sikret bygninger

Bygninger og objekter som er vitale for rikets sikkerhet er fremdeles ikke sikret, tre år etter at kravet kom.