Organisasjonen har sendt brevet til statsministeren i forkant av konferansen om krisen i Syria som holdes i regi av FNs høykommissær for flyktninger i Genève fredag.

Av den totale kvoten på 1620 flyktninger i 2014 er 1000 for syrere, og Amnesty ønsker en femdobling av dette.

— Amnesty International oppfordrer norske myndigheter til å ta imot minst 5.000 overføringsflyktninger, la et større antall få midlertidig opphold slik Norge blant annet gjorde under Balkan-krigene, samt gjøre det enklere for folk fra Syria å få visum på grunnlag av helse, utdanning og arbeid, heter det i brevet.

Norge støtter EU-sanksjoner

— Istedenfor at regjeringen gjentatte ganger skryter av at Norge med et antall på kun 1000 syriske kvoteflyktninger er blant de flinkeste i Europa, anbefaler vi regjeringen å erkjenne hvilken ansvarsfraskrivelse og manglende vilje til å ta imot syriske flyktninger i Norge og det øvrige Europa dette faktum faktisk representerer, skriver Amnesty videre.

Samtidig melder UD at Norge slutter opp om EUs reiseforbud og økonomiske sanksjoner mot tolv ministre i den syriske regjeringen

EU mener ministrene har et særskilt ansvar for den alvorlige situasjonen i Syria. Derfor besluttet unionen mandag å forby ministrene innreise til medlemslandene, og holde tilbake eventuelle verdier som tilhører de tolv.

- Viktig å sende klart signal

— Det er viktig at Norge sammen med våre europeiske partnere sender et klart signal til syriske myndigheter om at den pågående voldsbruken er uakseptabel og må opphøre umiddelbart. Norge vil derfor slutte opp om EUs nye tiltak mot Syria, sier utenriksminister Børge Brende i en pressemelding.

I alt har EU innført sanksjoner mot 191 syriske myndighetspersoner. Norge har så langt sluttet opp om samtlige EU-tiltak mot Syria.