Panelet tilbyr nettpublikasjoner og oppdatert fagstoff fra eksperter innen en rekke fagfelt. Benestad er invitert som rådgivende redaktør.

— Jeg håper vi kan spre kunnskap, og dette er en god anledning til å være med på å løfte fram forskningen på et mer tilgjengelig nivå, sier klimaforskeren.

Han startet samarbeidet med Oxford Research Encyclopedia fra høsten.

— Innen fysikk og statistikk er det mye som ennå ikke er utforsket i tilknytning til klimaspørsmål. Og det er mye som ikke blir forstått av andre, så her har vi en formidlingsoppgave vi må ta på alvor, sier Benestad, som skal gi råd til hvem som kan være bidragsytere til fagfeltet.

Han ser det som viktig å få samlet kunnskap om klima til beslutningstakere slik at det blir tatt opplyste valg.

Benestad mener at forskere er nødt til å tilpasse seg, være moderne og tenke relevant.

— Britene har vært flinke på det området. Oxford University Press tenker mye nytt samtidig som de har en ærverdig historie, sier han.