• Vi arbeider intenst og har god dialog med partene, sier riksmekleren.

Partene i lærerstreiken satte seg torsdag formiddag ved Riksmeklerens bord, og der satt de fortsatt ti timer senere. Jakten på en løsning på konflikten fortsatte utover kvelden, og Dalseide utelukket heller ikke at samtalene ville pågå utover natten.

Dalseide kunne da han orienterte pressen klokka 20 fortelle om god dialog og en intens prosess for å nå en løsning. Målet er å avslutte dagens konflikt og hindre at lærerstreiken trappes opp mandag når de fleste skolene skal ta imot elevene etter sommerferien.— Det er flere eksempler på at partene har bidratt med å komme med alternativer som dels har vært oppe før, som dels ikke har vært oppe, eller som har vært oppe i en annen sammenheng eller i et annet omfang. De har vært flinke til å være med å lete etter mulige løsninger, sa Dalseide.

Han varslet en ny orientering ved 22-tiden.

Ifølge Dalseide har partene ikke diskutert om de skal møtes fredag eller i helgen, men han understreker at det ikke er satt noen frist for meklingen.

Uravstemning

Hvis samtalene skulle føre fram, vil resultatet bli lagt fram til ny uravstemning blant lærerne, opplyste Utdanningsforbundets leder Ragnhild Lied før partene møttes torsdag.

— Selv om det ikke er vanlig for fagforeninger å organisere uravstemning etter en streik, har Utdanningsforbundet likevel valgt å gjøre dette, slik vi også gjorde for to år siden, sier hun.

Hvis den suverent største av lærerorganisasjonene finner å kunne anbefale en avtale med arbeidsgiveren, blir streiken avblåst inntil et resultat i den nye uravstemningen foreligger.

Skulle resultatet på nytt bli nei i uravstemning, blir det ny streik i skolen.

- Blir krevende

Stridens kjerne er arbeidstidsavtalen som Utdanningsforbundets ledelse aksepterte under den ordinære meklingen i vår. Forhandlingsresultatet ble avvist av forbundets medlemmer i uravstemning. En kraftig opptrapping av lærerstreiken vil være et faktum fra mandag, dersom de seneste bestrebelsene ikke fører fram.

— Jeg har meddelt mekler og motpart hva lærerne vil ha. Vi skal lete etter en løsning, men det er ikke tvil om at det blir krevende. Vi vet hva lærerne vil ha. Streiken fortsetter til en løsning er klar, sa Lied.

Taus motpart

Per-Kristian Sundnes i arbeidsgiverorganisasjonen KS var taus før torsdagens møte. Men presset på KS er stort, ikke minst fra politikerne. Representanter fra en rekke partier, også regjeringspartiene Høyre og Fremskrittspartiet, har sagt at de håper partene vil finne sammen og komme seg ut av tillitskrisen som etter hvert har oppstått mellom kommunene som skoleeier og landets lærere.

Presset er også betydelig på Utdanningsforbundets ledelse. Lærerorganisasjonen møtes med klare advarsler fra egne rekker: Opprøret blant lærerne vil blusse opp dersom streiken stanses av en avtale som ikke oppleves å være god nok.

— Dette er streiken over alle streiker. Dette er en streik som kommer fra grasrota og opp, ikke ovenfra og ned. Det så vi gjennom det tydelige resultatet i uravstemningen, sier Preben Uthus til nettstedet Utdanning.

Han er selv tillitsvalgt i Utdanningsforbundet og mannen bak Facebook-siden «Arbeidstidsforhandlingene». (©NTB)