• KJØNNSNØYTRAL MARSJ: Også Høyre vil åpne verneplikten for både menn og kvinner. ARKIVFOTO

Høyre vil ha kvinnelig verneplikt

Et stort flertall på Høyres landsmøte vil utvide verneplikten til å gjelde begge kjønn.