NJ krevde først 18.744 kroner i gjennomsnittlig lønnsøkning til sine medlemmer, men la fram et siste krav som var lavere — på 16.700 kroner. Det var likevel langt over tilbudet fra motparten. MBL la fram et tilbud som innebar omtrent 4.200 kroner i gjennomsnitt for journalistene.

— MBL er overrasket over NJs lønnskrav i årets forhandlinger. NJ tar ikke innover seg bransjens betydelige utfordringer i overgangen til digitale forretningsmodeller og skjerpet konkurranse fra globale aktører. I tillegg kommer stadig sterkere fall i opplags- og annonseinntekter. Bransjen er ikke i en posisjon til å kunne imøtekomme så høye lønnskrav, sier MBLs forhandlingsleder Iselin Bauer Seeberg.

MBL mener det ikke er grunn til å hevde at journalistene har hatt en svak lønnsutvikling. NJ viser på sin side til at lønnsveksten i MBL-området i fjor var på 3,1 prosent, mens industriansatte fikk 4,2 prosent.

Forhandlingene omfatter over 4.000 medlemmer i MBL-området, det vil si avis- og nettjournalister, ukepresse, TV 2 og journalister i lokal-TV.

Oppgjøret går nå til mekling. (NTB)