23 prosent av norske barn sier de har hatt plagsomme opplevelser på nettet, framgår det av EU Kids Onlines oppsummering av europeiske barns digitale hverdagsliv, skriver Aftenposten.

Videre har 34 prosent av norske barn i undersøkelsen sett ett eller flere seksuelle bilder på nett det siste året, høyest av alle landene i Europa.

Undersøkelsen viser dessuten at 20 prosent av norske barn har sett eller mottatt seksuelle meldinger via nettet, betydelig høyere enn snittet, som er 6 prosent i Europa. Dessuten svarer 8 prosent at de er blitt mobbet via internett.

Likevel trenger ikke tallene å leses utelukkende negativt. Norske hjem er veldig teknologisk oppdatert, og tidlig kjennskap til og bruk av internett bidrar til at norske og skandinaviske barn scorer høyt på digitale ferdigheter, blant annet når det gjelder kunnskap om kildekritikk.