Seks lettere skadd i trafikkulykke

De seks personene som ble brakt til sykehus etter en kollisjon i Haram i Møre og Romsdal mandag, slapp alle fra ulykken med lettere skader.