Saken er berammet i Asker og Bærum tingrett 7. oktober, skriver VG. Rettsmøtet vil pågå over tre dager.

I midten av juni leverte de rettsoppnevnte psykiaterne Henning Værøy og Kjersti Narud en rapport til domstolen etter å ha gjennomført flere samtaler med Erik Andersen ved Ila fengsel. De konkluderte på samme måte som Ila-psykiater Randi Rosenqvist med at det er liten fare for at 62-åringen vil begå nye seksuelle overgrep.

Derfor mener de at Andersen kan slippes ut av fengsel på bestemte vilkår når minstetiden på sju år av forvaringsstraffen utløper, noe den gjorde i sommer. Erik Andersen ble pågrepet i 2008 etter lang tids etterforskning. I 2010 ble han dømt til ti års forvaring med en minstetid på sju år for overgrep mot 66 gutter.

Kriminalomsorgen skal ha varslet at de ikke støtter en løslatelse, men at de likevel har utarbeidet en foreløpig liste med vilkår for å ivareta samfunnsvernet om han blir løslatt. Ifølge VG er Andersen kjent med vilkårene, men hans forsvarer Gard A. Lier vil ikke kommentere opplysningene før vilkårene eventuelt fremmes for retten.

Andersen vil få en prøvetid på tre år hvis han blir en fri mann i høst.