• KJEMPE: - Jeg trodde virkelig at Christoffer-saken var så rystende at politi og påtalemyndighet har lært. Men likevel dukker det opp flere slike saker, sier Ragnhild Gjerstad, som selv måtte kjempe med politi og påtalemyndighet etter at barnebarnet Christoffer Gjerstad Kihle døde i 2005. FOTO: Dan Petter Neegaard

- Når skal politiet ta barns rettssikkerhet på alvor?