Tidligere PST-sjef Janne Kristiansen gikk av i januar på grunn av mulig brudd på taushetsplikten. Justisdepartementet utlyste deretter Kristiansens stilling.

Søknadsfristen gikk ut 2. april, og tirsdag forelå den offentlige søkerlisten.

Foruten 60 år gamle Sjeggestad fra Oslo består listen av følgende personer: Generalmajor Tor A. Sandli (63) fra Moss, 57 år gamle Arne Harbitz Anker-Jensen med bosted i Sveits, politimester Marie Benedicte Bjørnland (46) fra Sandefjord, politimester Christine Fossen (49) fra Drammen og daglig leder Henning Anders Eskeland fra Bærum. (©NTB)