I første omgang er 30.000 kommunalt og statlige ansatte klare til å gå ut i streik dersom meklingene ender med konflikt. Fristen er ved midnatt natt til mandag, men alle regner med at meklingene kommer til å gå på overtid.

Til sammen er om lag en halv million ansatte i staten, kommunene og fylkene omfattet av oppgjøret i offentlig sektor.

En eventuell storstreik vil føre til stengte skoler og barnehager rundt om i landet. Politi, fengselsvesen, helsevesen, toll og skatt berøres. Parkeringsvakter, bibliotekansatte, meteorologer, ansatte i Statens vegvesen, Mattilsynet, Jernbaneverket og NVE er også grupper som kan gå ut i streik.

Omfattende

Meklingen er omfattende. Oppgjøret omfatter alle de fire hovedsammenslutningene; LO, Unio, YS og Akademikerne. Hver av dem har henholdsvis staten, KS og Oslo kommune som motparter.

Hver enkelt hovedorganisasjon avgjør på selvstendig grunnlag om de kan leve med det som mekles fram, eller om de velger å gå ut i streik.

I tillegg er det slik at i kommunemeklingen kan enkeltforbund — ikke bare hovedorganisasjonene - gå ut i streik dersom de ikke godkjenner resultatet.

Meklingen i statsoppgjøret ledes av riksmekler Nils Dalseide. Mekler Reidun Wallevik leder KS-oppgjøret, mens Geir Engebretsen leder meklingen i Oslo kommune.

Statsmeklingen foregår hos Riksmekleren, meklingen i kommunal sektor skjer hos KS og meklingen i Oslo kommune finner sted på Hotel Royal Christiania.

Lønn og arbeidstid

Det er flere problemstillinger i meklingene. Ved forhandlingsbruddet lå lønnskravet fra hovedorganisasjonene på 3,8 prosent lønnsvekst, mens frontfagsoppgjøret endte på 3,3 prosent.

I staten går det et skille mellom Akademikerne og de tre andre hovedsammenslutningene. Regjeringen ønsker at en større del av lønnsoppgjøret skal avgjøres lokalt - altså i de enkelte virksomhetene. Det har vært et krav fra Akademikerne i mange år, mens LO, Unio og YS danner motfront.

— Det er tydelig at vi har fått en ny regjering som ønsker en ny lønnspolitikk, sa leder i LO Stat Tone Rønholdtangen da forhandlingene ble brutt og oppgjøret gikk til mekling.

På toppen av det hele har en strid om arbeidstid mellom KS og de Unio-organiserte lærerne preget oppkjøringen til meklingen. Den siste tiden skal det imidlertid ha vært en viss bevegelse mellom partene på dette spørsmålet.

— Vi jobber intenst for å finne en løsning, men om nødvendig, er vi klare til å streike, sier forhandlingsleder i Unio kommune, Ragnhild Lied til Unios nettsider.

Parkeringsvakter i streik

Søndag kveld har Delta, som er det største fagforbundet i YS, streikevake i sine lokaler i Strandgaten. Totalt vil de ta ut 152 medlemmer i streik i morgen hvis partene ikke kommer til enighet. Blant dem er 17 parkeringsvakter.

Hilde Lossius, konserntillitsvalgt Delta-Bergen kommune, vedgår at ikke for mange blir lei seg over det.

— Dette er en av få grupper som ikke rammer tredjeparten sterkt, noe som er bra. Målet vårt er jo å ramme arbeidsgiveren. Dette fører til tapte inntekter for dem, sier Lossius.

Deltas medlemmer er ikke de eneste som kan bli tatt ut i streik.

Bergen kommune skrev tidligere i uken at de har fått varsel om streik for 2100 medlemmer. Barnehager og skoler i alle bydeler vil bli rammet.

Unio i Bergen har varslet at 1014 av deres medlemmer i Bergen kommune vil være i streik fra mandag morgen, dersom partene ikke kommer til enighet. I tillegg blir 279 medlemmer i Bergen, ansatt i Hordaland fylkeskommune, tatt ut. Det totale antallet er altså 1293 Unio-medlemmer som nå står streikeklare.

YS Stat har varslet på sine nettsider at Bjørgvin fengsel vil måtte tømmes, skatteoppgjøret vil bli forsinket, og varetektsfanger kan bli frigitt dersom det blir streik.

LO Stat har varslet at de vil ta ut over 4300 av sine medlemmer i streik. 435 av disse i Bergen.

Les mer om streikeuttaket her.