Selv om Politidirektoratet ikke har noen eksempler på at personer i bakgrunnen har blitt truffet av politiets skudd, anbefaler de å bytte ut den helmantlede ammunisjonen som brukes i dag, melder NRK.

— Erfaring viser at stadig flere oppdrag løses i områder med høy befolkningstetthet, og vi ønsker å redusere faren for at tredjeperson skal bli truffet av et prosjektil, sier seksjonsleder Jørn Olav Schjelderup.

To ganger tidligere - i 2003 og 2005 - har direktoratet anbefalt å bytte ammunisjonstype, uten at regjeringen har sagt ja. Argumentet har vært at ekspanderende ammunisjon, også kjent som dumdum-kuler, har større evne til å stanse den det skytes mot, fordi kulene gjør større skade. Etter nye tester hevder direktoratet nå at kulene gir «tilnærmet like» skader som helmantlet ammunisjon.

— Den nye ammunisjonen fragmenteres ikke på samme måte som ammunisjonen gjorde for 10 år siden. Da blir det på langt nær så store skader, sier politiinspektør Rune Andersen i Politidirektoratet.

Haagkonvensjonen fra 1899 forbyr bruk av ekspanderende ammunisjon i krig. Politiet i elleve europeiske land, blant annet Sverige, Danmark og Storbritannia, bruker ekspanderende ammunisjon.