Beredskapstroppen, også kjent som Delta-styrken, er politiets nasjonale innsatsenhet mot terror og organisert kriminalitet. I timene etter terrorangrepet i regjeringskvartalet 22. juli i fjor, sto kun patrulje D 35 med tre personer i direkte beredskap, skriver Aftenposten.

Men i stedet for å jakte på gjerningsmenn, bestemte innsatslederen i Oslo politidistrikt at Beredskapstroppen skulle brukes i redningsarbeidet og søk etter personer i regjeringskvartalet. Innsatslederen mente det var behov for flere politifolk til å søke etter døde og overlevende.

— Svekket beredskapen

Dermed iførte landets fremste terrorjegere seg røykdykkerdrakt, selv om røykdykkere fra Oslo brann- og redningsetat var til stede. Andre medlemmer i Beredskapstroppen var involvert i andre oppdrag i Oslo sentrum.

Beslutningen om å bruke terrorjegerne på denne måten svekket beredskapen mot nye anslag fordi mannskaper som var opptatt med søk i bygg eller med andre oppdrag, måtte ha tid til å frigjøre seg derfra, mener 22. juli-kommisjonen. Tross det gode formålet, burde en vesentlig del av Beredskapstroppen vært disponert som en ren beredskapsstyrke i stedet for å bli satt inn i redningsarbeidet, mener kommisjonen.

Riksadvokat Tor-Aksel Busch mener det ikke er grunnlag for å kritisere Beredskapstroppen. «Riksadvokaten kan for eksempel vanskelig se at det er grunnlag for å stille spørsmål ved politiets innsatsleders aktuelle disponering av Beredskapstroppen i regjeringskvartalet, langt mindre å kritisere denne», skriver Busch i et høringssvar til Justis- og beredskapsdepartementet.

Tilbakeviser kritikk

Beredskapstroppens leder Anders Snortheimsmoen mener det kun er denne styrken som har materiell og kompetanse til å kunne operere i røykfylle og forurensede områder hvor det i tillegg er mulighet for flere eksplosiver. Han stiller derfor spørsmål ved 22. juli-kommisjonens syn på disponeringen av dette mannskapet.

— Det er nødvendig å bruke denne kompetansen i den første fasen. Å redde liv er første prioritet for politiet. Vi undrer oss over denne vurderingen fra kommisjonen og står fast på at det var rett å bruke de spesialtrente mannskapene til livredning, sier Snortheimsmoen.

Han er også uenig i kommisjonens fremstilling om at det var kun tre personer i beredskap. Andre patruljer rundt i byen var disponible, og flere mannskaper gjorde seg klare på Politihuset. Dessuten var ytterligere flere på vei inn, forteller han.

Oslo politidistrikt har ingen merknader til rapporten.