Sterke reaksjoner på lærerkåring

Bergen kommune foreslår å la elevene kåre «årets lærer» i Bergen. Både rektorer, lærere og elevorganisasjonen møter forslaget med en kald skulder.