Hårfin grense for yrkesskader

Høyesterett har den siste måneden i tre saker tatt stilling til hva som må til for at en sykdom eller skade er en yrkesskade.