Breivik får ikke komme til retten

Oslo tingrett sier nei til Breiviks ønske om å møte personlig under neste fengslingsmøte. Forsvarerne tar nå saken til lagmannsretten.