Det svært omfattende høringsnotatet innebærer en kraftig skjerping av lovgivningen, ikke minst rettet mot soloterrorister, skriver Aftenposten.

Blant annet innebærer forslaget at det skal bli straffbart å på egen hånd planlegge terror, og også straffbart å få terrortrening. I dag er loven slik at planlegging kun kan straffes hvis den gjennomføres av flere, samtidig som det ikke er forbudt for nordmenn å få terrortrening.

— Vi har en lang og tung tradisjon i norsk strafferettspleie for at det å tenke, og det å planlegge, ikke skal straffes. Det er selve handlingen som er straffbar. Nå diskuterer vi kriminalisering av planlegging. Det er en krevende diskusjon i kjølvannet av 22. juli, men den er nødvendig, sier justisminister Grete Faremo (Ap).

Blant andre forslag i høringsnotatet er at den såkalte «mafiaparagrafen» endres slik at den også kan ramme grupper av kriminelle som ikke nødvendigvis er tett organisert sammen, men som samarbeider om grov kriminalitet.

Svarfristen til høringsnotatet er i november.