Rekordlange ventelister på HiB

Ventelistene til teknologi- og realfag ved Høgskolen i Bergen har doblet seg siden i fjor.