Bygger ut alternativ til Sima-Samnanger

Statnett vil likevel bygge ny kraftledning fra Sauda til Liastølen. Arbeidet starter i vår og koster nær 200 millioner kroner.