Mot løsning i godsstreiken

Forhandlingslederne i godssektoren kom ikke fram til noen løsning på konflikten da de møttes torsdag, men ble enige om å fortsette samtalene fredag. Dermed kan streiken gå mot slutten.