Farleg cocktail gjorde soldatar sjuke

Innsektdrepande kjemikaliar, tablettar mot nervegass, låge konsentrasjonar av nervegass, sot og gass frå brennande oljebrønnar.