Fradømt arv på 100 millioner

Lagmannsretten mener han aldri skulle hatt arven etter skipsrederen.