Det opplyser Breiviks advokat Tord Jordet tirsdag ettermiddag.

— Kriminalomsorgen region øst har fattet et nytt vedtak om fortsatt opphold på avdeling med særlig høyt sikkerhetsnivå for Anders Behring Breivik. Vedtaket ble forkynt i dag, sammen med avslag på søknad om fremstilling og permisjon til sin mors begravelse, skriver Jordet i en epost til NTB.

Han sier Breivik vil påklage avgjørelsen.

Breiviks mor Wenche Behring (66) døde fredag etter lengre tids sykeleie. Det er ikke kjent når begravelsen eller bisettelsen vil finne sted.

Fengselsdirektør Knut Bjarkeid vil ikke kommentere avgjørelsen overfor NTB.

«Sadisme»

Ledelsen ved Ila fengsel og Kriminalomsorgen region øst satt i møter hele tirsdag formiddag for å diskutere om de skulle videreføre dagens soning med et særlig høyt sikkerhetsnivå for Breivik. Dersom Breivik skulle få gå i morens begravelse, måtte soningsregimet endres. Innsatte på særlig høyt sikkerhetsnivå har kun lov til å forlate fengselet for nødvendig helsebehandling.

Vedtaket om soning med særlig høyt sikkerhetsnivå ble fattet 27. september i fjor, og ville ha utløpt i morgen. Nå har fengselsledelsen utvidet vedtaket for ytterligere seks måneder.

Kriminalomsorgen region øst begrunner vedtaket med at «faren for rømning, forsøk på rømning eller ny kriminalitet, herunder gisseltaking, er til stede i så stor grad at det nødvendiggjør regime med særlig høyt sikkerhetsnivå».

Det blir vist til at Breivik har beskrevet planer for en rekke nye angrep i sitt såkalte manifest.

«Kriminalomsorgen anser at selv om innsatte har hatt opphold i regime med særlig høyt sikkerhetsnivå siden august 2011 - altså relativt lang tid - så har man i dag ikke tilstrekkelig kunnskap om forhold rundt ham som reduserer den nevnte risikoen i en slik grad at regimet (...) nå kan oppheves», står det i vedtaket.

Klage ikke behandlet

— Kriminalomsorgen har fattet et nytt vedtak, til tross for at vedtaket fra september i fjor ennå ikke er klagebehandlet, skriver Jordet i en kommentar.

Breivik påklaget vedtaket fra september i et 27 sider langt brev sendt 15. oktober i fjor. I brevet beskriver Breivik soningsforholdene som «sadisme satt i system», og han anklager fengselsledelsen og ledelsen i Kriminalomsorgen for å forsøke å presse han til selvmord.

I januar i år anmeldte han fengselsdirektør Knut Bjarkeid og justisminister Grete Faremo (Ap) for brudd på torturbestemmelsene i straffeloven i forbindelse med soningsforholdene. Politiet i Asker og Bærum har foreløpig ikke konkludert i spørsmålet om loven er brutt.

Eneste i Norge

Tord Jordet var før tirsdagens avgjørelse optimistisk til at soningsforholdene nå skulle lempes på for Breivik.

Til NTB pekte han på at et vedtak om opphold på avdeling med særlig sikkerhet er en unntaksbestemmelse, og at Breivik allerede hadde sittet der svært lenge.

— I klagene og anmeldelsen har vi poengtert at langvarige opphold på en slik avdeling i seg selv kan utgjøre et brudd på menneskerettighetene, sier Jordet.

Breivik er i dag den eneste innsatte i Norge som sitter på avdeling med særlig høyt sikkerhetsnivå. Han har sittet under dette regimet mer eller mindre kontinuerlig siden han ble pågrepet på Utøya 22. juli 2011.

Breivik ble i august i fjor dømt til lovens strengeste straff for terrorangrepene i regjeringskvartalet og på Utøya. 77 mennesker ble drept og svært mange alvorlig skadd i angrepene.