Mens partiets programkomité går inn for at alvorlig sykdom hos fosteret ikke skal være selvstendig abortgrunn etter uke 12, ønsker Høyre-kvinnene å bevare abortloven slik den er i dag, skriver Aftenposten.

— Abortloven har fungert godt i snart 40 år. Den var en av de største seirene norske kvinner har hatt. Høyres kvinneforum ønsker ikke å stramme inn abortloven og kvinners mulighet til å ta egne valg, sier leder Julie Brodtkorb i Høyres kvinneforum.

Høyre-nestleder Bent Høie som har ledet arbeidet med nytt partiprogram, sier det er to grunner til at de ønsker å endre loven.

— For det første oppleves loven slik den er utformet i dag, som diskriminerende av dem som lever med den typen sykdom som gir et selvstendig grunnlag for abort. For det andre vil vi sikre oss en mulighet til å hindre en videre utvikling mot et sterkere sorteringssamfunn, sier han.

Tidligere Høyre-leder Kaci Kullmann Five og partiveteranen Annelise Høegh sier begge nei til innstramming av abortloven.

— Jeg mener meget sterkt at man ikke må endre en lov som har fungert så bra i så mange år. Abortloven er kjempet fram under stor motstand. Den gir kvinner og familiene et fritt valg, som er noe Høyre ellers legger vekt på, sier Five.

Annelise Høegh er enig og sier hun ikke synes en innstramming av abortloven rimer med det Høyre hun kjenner, et parti hun mener har grunnleggende tiltro til enkeltmenneskets og familiens valg og vurderinger.