• LEKKASJE: Slik så det ut i flyet. FOTO: TOMMY GAUSTAD

- Det luktet ikke akkurat blomster

Toalettlekkasje stoppet Widerøe-fly på vei til Kristiansand.