Hvis det er behov for det, skal Norwegian også stille sikkerhet for det økonomiske tapet flygerne kan bli påført som følge av selskapets tariffbrudd. Retten slår også fast at NHO «med alle til rådighet stående midler» skal sørge for at de tariffstridige forhold opphører.

Norwegian er også dømt til å dekke sakskostnadene på 318.000 kroner.

Pilotforeningen protesterte kraftig da ordningen ble endret, fordi de mente retten til ytelsesbasert pensjon var en del av tariffavtalen. Når får de støtte av flertallet i Arbeidsretten, som mener Norwegian har gjort seg skyldig i et grovt brudd på tariffavtalen.

— Det er konstatert et klart tariffbrudd. De forhold NAS (Norwegian Air Shuttle) har anført som hindre for gjenoppretting av en tariffmessig pensjonsordning, tilsier at tariffbruddet er grovt, konkluderer Arbeidsretten.

Retten har konkludert med at det er urimelig at selskapet ensidig gjennomførte endringen til tross for protester fra flygerne, og dessuten at selskapet hevdet at det ikke var mulig å snu i saken.

Norwegian opplyser at selskapet vil vurdere om det vil gå videre med saken. (©NTB)

Økonomiske konsekvenser

Dommen kan ha betydelige økonomiske konsekvenser for lavprisselskapet, men kommunikasjonsdirektør Anne-Sissel Skånvik i Norwegian vil ikke svare på hva følgene kan bli dersom den blir stående.

— Det må vi se på ut fra hva som blir det endelige utfallet. Vi har jo avsetninger til pensjon i vårt regnskap. Jeg vil ikke nå gå inn på noen gradering av mulige økonomiske konsekvenser, sier hun til NTB.

Hun avviser at dommen vil få noen som helst betydning for lånene Norwegian har tatt opp i internasjonale banker for å finansiere de omfattende flykjøpene som er avtalt med amerikanske Boeing.

Gjeninnføre

Arbeidsretten slår fast i dommen at Norwegian brøt tariffavtalen med flygerne da selskapet før jul sa opp pensjonsordningen deres. Retten pålegger selskapet å gjeninnføre ytelsesbasert pensjon innen 1. september.

I tillegg skal Norwegian også stille sikkerhet for det økonomiske tapet flygerne eventuelt kan bli påført som følge av selskapets tariffbrudd.

I dommen heter det også at NHO «med alle til rådighet stående midler» skal sørge for at de tariffstridige forhold opphører.

— Det er konstatert et klart tariffbrudd. Arbeidsretten viser til det urimelige i at selskapet ensidig gjennomførte endringen til tross for innsigelsene og for deretter å anføre at endringen var irreversibel, sier advokat i Parat, Christen Horn Johannessen, som førte saken på vegne av flygerne.

Horn Johannessen sier at Arbeidsretten i klartekst med denne dommen viser at tariffavtaler er normgivende og ikke veiledende.

Vurderer anke

I utgangspunktet er Arbeidsretten den øverste domstolen innen sitt saksfelt. Norwegians ankemulighet er om det kan såes tvil om at Arbeidsretten har holdt seg innenfor sitt eget juridiske område.

— Vi må vurdere hvordan vi skal ta dette videre. Det er jo en mulighet til å anke dommen til Høyesterett, sier kommunikasjonsdirektøren til NTB.

Skånvik sier at Norwegian hele tiden har erkjent at pensjonsavtalen har vært en del av tariffavtalen.

— Uenigheten har gått på om de skal ha en ytelsesbasert eller innskuddsbasert ordning. Vi hadde håpet å løse denne tvisten med å kompensere pilotene, men de har valgt å ta saken til retten, sier hun.

Ifølge Arbeidsrettens dom er bruddet på tariffavtalen grovt, ved at Norwegian ensidig endret ordningen til tross for protester fra flygerne. Norwegian er også dømt til å dekke sakskostnadene på 318.000 kroner.

Gjelder få bedrifter

En rekke norske arbeidstakere opplever at bedriften de jobber i ønsker å gå fra ytelsesbasert til innskuddsbasert pensjonsordning. Men dommen fra Arbeidsretten vil neppe få følger for særlig mange.

— De er kun et fåtall av norske bedrifter som har dette i tariffavtalen. Høyesterett har flere ganger slått fast at det ligger innenfor arbeidsgivers styringsrett å endre pensjonsordningen - men det har altså dreid seg om tilfeller hvor ordningene ikke har vært skrevet inn i tariffavtalene, sier advokat og arbeidsrettsekspert Erik Råd Herlofsen i advokatfirmaet Ræder til NTB. (©NTB)