— Det hadde samlet seg mye vann bak lammet. Hadde ikke elevene funnet det, kunne lammet dødd, sier gårdbruker Thorbjørn Andersen, til NRK.

Elevene var på skoleavslutningstur til Uttakleiv da de hørte breking i nærheten.

— De hørte breking i røret og snudde seg. De så rett inn i to øyne, og fikk snakket med foreldre som løp ned til en gård og varslet videre, sier lærer Kristin Malm, til Lofot-Tidende.

Bonde Thorbjørn Andersen sier han umiddelbart satte i gang en redningsaksjon for å berge det lille lammet.

— Røret er bare 30 centimeter og diameter, så det har ikke greid å komme seg ut, sier Andersen som mener lammet har vært skikkelig uheldig.

Lammet befant seg 3 meter fra røråpningen da bergingsaksjonen startet.

— Vi gravde ut sand og fikk til et system der vi tredde et tau rundt lammet. Så gjaldt det å dra forsiktig, sier Andersen, som takker elevene for deres snarrådighet.