De tre prosjektene består av nye lokaler til Luftforsvarets helikopterdetasjement, nytt administrasjonsbygg og flerbrukshaller til Marinejegerkommandoen, og nytt administrasjonsbygg for Forsvarets logistikkorganisasjon. Byggingen starter i november i år.

— Vi er klare til innsats, sier prosjektsjef Bjørn Tore Rognstad i Forsvarsbygg.

Han betegner det som svært gledelig at Stortinget har gitt grønt lys for de tre prosjektene.

— Gjennomføringen av prosjektene bidrar til at basen ytterligere tilrettelegges for fremtidens bruk. Både helikopterdetasjementet og marinejegernes nye anlegg vil direkte bidra til økt operativitet, sier sjef for Haakonsvern orlogsstasjon, kommandør Åsmund Andersen.