• ERSTATNING: Sønnen Endre døde etter et kort og dramatisk sykdomsforløp. Nå er foreldrene Marianne Halsvik Gjersvik og Frank Gjersvik tilkjent erstatning. FOTO: ODD E. NERBØ

Vant frem etter tre års kamp

Endre Halsvik Gjersvik (17) kunne vært i live, dersom legene hadde reagert raskere, konkluderer Norsk pasientskadeerstatning. - Endelig, sier foreldrene.