- Har selvmordsvakt hele døgnet

Massemorderen overvåkes kontinuerlig.