37.000 flere på stønad etter Nav-reformen

Antall syke, uføre og arbeidsledige har økt med 37.000 siden Nav-reformen ble gjennomført i 2006.