• UØNSKET: Flyktningene er fratatt sin flyktningstatus på grunn av mistanker om drap, terror og tortur. - Vi ønsker ikke at disse personene skal være her, sier statssekretær Pål Lønseth (Ap) i Justis- og beredskapsdepartementet. FOTO: SCANPIX

59 flyktninger skal ha utført de grusomste forbrytelser. Bare noen få er sendt ut. Ingen er straffet.

På fem år er 59 personer fratatt sin flyktningstatus i Norge. De skal ha utført svært alvorlige forbrytelser i hjemlandet. Få er sendt hjem. Ingen er straffet.