Medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Statens legemiddelverk sier til NRK at det er noen medisiner som er helt nødvendige for visse pasientgrupper.

— Og hvis disse medisinene mangler, kan det få alvorlige følger for pasientene, og i verste fall føre til dødsfall, sier han.

Hjertemedisin

Ett av legemidlene det er vanskelig å få tak i, er hjertemedisinen Apresolin. Den finnes i dag ikke på apotekene, og vil ikke være tilgjengelig før i september.

Statssekretær Nina Tangnæs Grønvold i Helse- og omsorgsdepartementet (Ap) sier leveringssvikt fra legemiddelprodusentenes side er et økende problem internasjonalt. Dette skal være årsaken til at det ikke er mulig å få kjøpt Apresolin i sommer.

Strengere regler

Legemiddelverket kom for et år siden med nye forslag for å sikre bedre forsyning av medisiner. Blant forslagene var et strengere regelverk for å ha bedre kontroll på salgs- og grossistleddet, men Helsedepartementet har så langt ikke gått videre med forslagene.

Grønvold sier Helse- og omsorgsdepartementet nå ber legemiddelverket om å lage en forskrift som kan sendes ut på høring så snart som overhodet mulig.