Utlendingsdirektoratet (UDI) avslo tirsdag søknaden på formelt grunnlag.

— Departementet tar avgjørelsen til etterretning. Det er ingen viktige nasjonale interesser eller utenrikspolitiske hensyn som tilsier at Justis- og beredskapsdepartementet skal gripe inn i saken, opplyser statssekretær Pål Lønseth (Ap).

Snowden søkte om asyl i en faks til Den norske ambassaden i Moskva mandag ettermiddag. UDI avslo søknaden fordi den var sendt fra utlandet.

— Søknaden er avslått på formelt grunnlag. For å kunne ha krav på asyl, er det en forutsetning at søkeren er ved en norsk grensestasjon eller i Norge når søknaden fremmes, opplyser UDI.

Ifølge russiske myndigheter er Snowden fortsatt i transittområde på Sjeremetjevo-flyplassen i Moskva.