61 prosent av landets folkevalgte politikere mener det er riktig å innføre forbud mot tigging. 30 prosent vil ikke ha forbud, mens 9 prosent ikke har noen oppfatning om spørsmålet. Det viser en undersøkelse som NorgesBarometeret har utført for Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Statssekretær Pål K. Lønseth i Justisdepartementet mener tallene er som ventet.

— Undersøkelsen bekrefter det vi vet fra før: SV-politikere er helt mot tiggeforbud, mens politikere i Høyre og Frp er i en veldig stor grad for. Mens Arbeiderpartiet er delt på midten, sier Lønseth.

Det er flertall for forbud i samtlige fylker. Størst er støtten for forbud i Buskerud, Akershus og Vestfold. Det er også flertall for forbud i samtlige partier bortsett fra Sosialistisk Venstreparti, Venstre og Kristelig Folkeparti.

Hele 96 prosent av Fremskrittspartiets representanter i landets kommunestyrer mener det er riktig å innføre forbud mot tigging. Tilsvarende tall for Høyre er 85 prosent.