— Risikoen for feildiagnoser er trolig størst i akuttmedisin, slik som på legevakt, der legen på kort tid må prøve å finne ut hva som feiler pasienten, sier medisinsk fagdirektør ved avdeling for legemiddelinformasjon, Steinar Madsen, til VG.

Han viser til ulike internasjonale undersøkelser som slår fast at feildiagnostikk i verste fall kan forekomme i opptil 20-30 prosent av diagnosene som leger stiller.

— Det er viktig å huske på at medisin er et komplisert fag, sier Madsen, som understreker at leger har et viktig ansvar for å informere pasienten om at diagnoser kan være usikre. Han mener leger og pasienter må samarbeide bedre for å finne fram til en riktig diagnose.

Allmennlege og professor i samfunnsmedisin ved NTNU, Siri Forsmo, mener at det i de fleste tilfeller dreier seg om ufarlige sykdommer som går over av seg selv.

— Forkjølelsessymptomer kan en sjelden gang være symptomer på kreft, men det er langt mer sannsynlig at det skyldes en forkjølelse, sier hun som et eksempel på hvor vanskelig en diagnose kan være å sette.