Det er i bind nummer to av serien «Nådeløse nordmenn» at NRK-journalist Eirik Veum skriver at norske soldater i Hirden både torturerte og drepte jugoslaviske fanger under 2. verdenskrig.

I boken «Hirden 1933-1945» skriver Veum at en soldat helt ned i 15-årsalderen begikk flere drap i fangeleirene i Nord-Norge. I boken omtales tidsrommet fra juni 1942 til april 1943. Da hadde Hirdvaktbataljonen ansvaret for vaktholdet ved fangeleirene.

Forfatteren mener det som skjedde i fangeleirene i Nord-Norge, mangler sidestykke i Norge.

— Vi snakker om krigsforbrytelser som var så grove at tyskerne måtte kaste ut nordmennene. I løpet av disse månedene utførte de sadistiske drap, tortur, mishandling og overgrep, også av seksuell karakter, sier Veum til NRK.

Historiker og stipendiat Michael Stokke, som forsker på Hirdvaktbataljonens rolle under krigen, hevder at 2.100 av 2.600 jugoslaviske fanger døde i Norge under krigen.

Stokke sier til NRK at rundt 400 nordmenn vervet seg som fangevoktere i denne bataljonen.