86 prosent av de spurte i en undersøkelse Opinion Perduco har gjennomført, sier helse og fysisk aktivitet er det temaet de ønsker at barnehagen skal ha størst fokus på. 77 prosent mener språkutvikling er viktigst, skriver Dagsavisen.

Kategoriene «Samfunn og nærmiljø» og «Tall og realfag» rangeres som viktigst av henholdsvis 42 og 33 prosent av foreldrene. Temaene miljø og kultur ligger begge på rundt 20 prosent.

Norske foreldre er lite opptatt av om barnehagen barna deres går i, er privat eller kommunal.