Fabrikken skal utføre oppdrag innen subsea-, plattform— og landanlegg. Det er Ruukki Construction Norge som selger anlegget. Kjøpesummen er ikke offentliggjort.

— Olje- og gassnæringen flytter nordover, noe som gjør det viktig for oss å bygge opp kapasiteten vår i Nord-Norge. Med anlegget i Sandnessjøen vil vi kunne tilby fabrikasjonstjenester innen vedlikehold, modifikasjoner og operasjoner, sier konserndirektør Tore Sjursen i Aker Solutions.

Den nye fabrikken vil i første omgang sysselsette om lag 40 personer. Aker Solutions kjøpte ingeniørselskapet Sandnessjøen Engineering i februar.

Ingeniørselskapet har økt bemanningen fra 24 til 41 ansatte.