— Det er både en stor utfordring og en stor glede å få lov til å bidra på den måten jeg kan bidra, sier Tinglum om utnevnelsen.

Nobels fredsprisdiplom ble avduket før Nobelkomiteens leder, Thorbjørn Jagland, holdt sin tale om årets fredsprisvinner på Nobels Fredssenter lørdag ettermiddag.

Årets fredspriskunstner Gerd Tinglum har fram til 2009 vært professor ved Kunsthøgskolen i Oslo, i tillegg til å ha holdt en rekke separatutstillinger, blant annet ved Nasjonalmuseet for Kunst, Arkitektur og Design, Kunstnerforbundet og Kunstnerens hus.

Maleriet som nå skal overrekkes som fredsprisdiplom til EU i desember, var laget av tolv ulike firkanter med malingsstrøk, som hver var laget av to forskjellige, gjennomskinnelige fargestrøk.

— Siden fargene er transparente, ser man både utgangspunktet og den nye fargen, og hvordan disse står sammen. Jeg har derfor valgt å kalle maleriet «Om forandring», sier Tinglum.

Kunstneren traff godt med sitt kunstverk akkurat i år, ettersom maleriet kan sies å representere de tolv stjernene i fredsprisvinneren EUs unionsflagg.

Siden 1991 har ulike kunstnere fått lage fredsprisdiplomet, og Tinglum føyer seg inn i rekken med blant annet Håkon Bleken, Jakob Weidemann, Frans Widerberg og Håkon Gullvåg.