Nå forhandles det både om en varig løsning for asylbarna og bruk av lukkede asylmottak i Norge. Justisminister Anders Anundsen (Frp) har tidligere uttalt at målet var å bli ferdig med forhandlingene før jul. Nå trengs det etter det Dagsavisen erfarer mer tid for å bli enige.

Stor avstand

Statssekretær Himanshu Gulati (Frp) i Justisdepartementet legger ikke skjul på at innvandringspolitikken er et område hvor regjeringspartiene og sentrum står langt fra hverandre.

— Det er klart at fire partier har ulike meninger. Derfor forhandlet vi om dette i Nydalen og hovedkampene ble tatt der. Nå gjenstår kun detaljer, men det er selvsagt krevende når man har så ulikt utgangspunkt som vi til tider har, sier Frp-politikeren til Dagsavisen.

Regelendring

Forhandlingene nå dreier seg om hvordan samarbeidsavtalen som ble undertegnet i september skal settes ut i live. Venstre-leder Trine Skei Grande legger ikke skjul på at forhandlingene kan trekke ut.

— Det er ikke lett. For å klare å finne en enighet må vi kanskje gjøre større grep enn det vi trodde, og da må vi gjøre det ordentlig, sier hun.

Samarbeidsavtalen skal sikre både en varig løsning for asylbarna og en regelendring. Men ifølge Utlendingsdirektoratet (UDI) ville færre enn 170 av totalt 752 asylbarn få varig opphold i Norge med endringene som ble skissert. Nå arbeides det på spreng fra sentrum for å sikre flere opphold.